Y Gyfraith Gyda'r Gymraeg (Law with Welsh) LLB

Level
Total time
Logo Bangor University

Need more information? Get more details on the site of the provider.

Starting dates and places

There are no known starting dates for this product.

Description

Cefndir y cwrs...

Mae’r gyfraith yn effeithio ar ein bywydau ni gyd, ac mae gwybodaeth i’r gyfraith yn gwella ein dealltwriaeth o’r gymdeithas a’r byd o’n cwmpas. Mae’r cwrs yn cynnig addysg eang yn y gyfraith, yn datblygu dealltwriaeth ac yn gallugoi graddedidgion i ddilyn gyrfaeodd yn y maes cyfreithiol. 

Mae’r Gyfraith gyda’r Gymraeg yn radd gymwysedig yn y gyfraith i fyfyrwyr sy’n bwriadu dilyn gyrfa yng Nghymru ac sy’n dymuno sicrhau y byddant yn gallu defnyddio’u sgiliau cyfreithiol ar ôl graddio gyda’r un gallu a’r hyder yn y Gymraeg a’r Saesneg, er mwyn cyflawni anghenion cymdeithas ddwyieithog y Gymru fodern.

Gyda dyfodiad Deddfau Llywodraeth Cymru 1998 a 2006, sefydlwyd Cynullia…

Read the complete description

Frequently asked questions

There are no frequently asked questions yet. If you have any more questions or need help, contact our customer service.

Didn't find what you were looking for? See also: LLB, Law (General), C/C++, General Management, and English (FCE / CAE / CPE).

Cefndir y cwrs...

Mae’r gyfraith yn effeithio ar ein bywydau ni gyd, ac mae gwybodaeth i’r gyfraith yn gwella ein dealltwriaeth o’r gymdeithas a’r byd o’n cwmpas. Mae’r cwrs yn cynnig addysg eang yn y gyfraith, yn datblygu dealltwriaeth ac yn gallugoi graddedidgion i ddilyn gyrfaeodd yn y maes cyfreithiol. 

Mae’r Gyfraith gyda’r Gymraeg yn radd gymwysedig yn y gyfraith i fyfyrwyr sy’n bwriadu dilyn gyrfa yng Nghymru ac sy’n dymuno sicrhau y byddant yn gallu defnyddio’u sgiliau cyfreithiol ar ôl graddio gyda’r un gallu a’r hyder yn y Gymraeg a’r Saesneg, er mwyn cyflawni anghenion cymdeithas ddwyieithog y Gymru fodern.

Gyda dyfodiad Deddfau Llywodraeth Cymru 1998 a 2006, sefydlwyd Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel corff deddfwriaethol yng Nghaerdydd. Yn unol â’r Deddfau, mae’n rhaid i bob darn o ddeddfwriaeth a gynhyrchir gan y Cynulliad gael ei gyhoeddi’n ddwyieithog. Felly mae galw mawr yng Nghymru, nid yn unig am gyfreithwyr sy’n gallu darllen a deall dwy fersiwn y testun, ond sydd hefyd yn gallu cyfrannu at ddrafftio’r papurau’n ddwyieithog. Bydd y galw yma’n sicr o gynyddu wrth i broses ddeddfwriaethol y Cynulliad ddatblygu gydag amser.

There are no reviews yet.

Share your review

Do you have experience with this course? Submit your review and help other people make the right choice. As a thank you for your effort we will donate £1.- to Stichting Edukans.

There are no frequently asked questions yet. If you have any more questions or need help, contact our customer service.